Intakegesprek

Aan de hand van een vooraf ingevuld intakeformulier hebben we een intakegesprek. Hierbij is je kind (in de meeste gevallen) niet aanwezig, zo krijg je als ouder(s) de ruimte om je verhaal te vertellen en uit te leggen waar je tegenaan loopt. We hebben het over de thema’s die er spelen, stellen samen vast wat je graag anders zou willen zien en wat de hulpvraag van je kind is.

 

Coachsessies

Na het intakegesprek ga ik in zo’n 5 tot 15 sessies het kind coachen. Wanneer de verwachting is dat het traject meer dan 15 coachsessies met het kind omvat, ga ik hierover met ouders/verzorgers in overleg. De sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte. Een sessie duurt één uur. Ik maak gebruik van verschillende interventietechnieken. Hierbij kun je denken aan spelvormen, creatieve werkvormen, ontspanningsoefeningen, verhalen etc. De spelvormen en methoden die ik inzet stem ik af op de wensen, interesses, belevingswereld en leeftijd van het kind. Ieder kind is uniek, dus ook ieder coachtraject is uniek.

Er wordt spelenderwijs aan het doel gewerkt. In de eerste sessies brengen we het probleem in kaart en stellen we de hulpvraag vast. Het opbouwen van een vertrouwensband is hierbij heel belangrijk, zodat het kind zich veilig voelt en zich hierdoor verder ontwikkelt. Ik bekijk welke kwaliteiten, vaardigheden en talenten het kind al bezit en hoe deze ingezet kunnen worden om de hulpvraag aan te pakken. De vraag van het kind is hierbij altijd leidend.

Tussentijds heb ik een evaluatie met de ouder(s) over de voortgang en bevindingen van de sessies met het kind en het plan van aanpak. Zo nodig geef ik handreikingen en adviezen aan de ouder(s).

 

Afronding

Het kind bepaalt het tempo. Kinderen geven vaak zelf aan wanneer ze hun doel bereikt hebben en voldoende vertrouwen en kracht hebben om weer verder te gaan. Dit zal meestal variëren van 5 tot 15 sessies. Wanneer de verwachting is dat het traject meer dan 15 coachsessies omvat, ga ik hierover met ouders/verzorgers in overleg. Ik sluit het traject op een leuke manier met het kind af. Wanneer het gewenst is vindt er een eindgesprek plaats met de ouder(s). In dit gesprek bespreek ik met de ouder(s) het groeiproces, evalueren we het traject en geef ik eventueel adviezen.

Met Lieke

Stereind 6a
5421CT Gemert
+31 6 24 13 03 01
info@met-lieke.nl

Blijf op de hoogte